Om Sårjournalen

SÅRJOURNALEN är från och med 2021 sårsjuksköterskornas nya medlemstidning.

Sårjournalen kommer att bevaka forskning, konferenser, utbildningar och nya riktlinjer inom prevention, behandling samt vård av patienter med sår. Aktuella fallbeskrivningar och goda exempel från vården kommer att presenteras.

Varje utgåva har ett tema. Utöver temat kommer områden inom sår och sårbehandling som är viktiga att belysa att tas upp .

Återkommande i varje nummer

  • Presentation / porträtt
  • EPUAP
  • EWMA
  • Konferenser och utbildning
  • SSiS anslagstavla
  • Sårbehandlingsfrågor
  • Patientfall

Innehållet är för dig som arbetar inom slutenvård, primärvård eller kommun.