Annonspolicy

Företag är välkomna att annonsera i Sårjournalen, vilka därmed bidrar till att möjliggöra tidskriftens produktion. Annonser har ett viktigt informations- och nyhetsvärde för tidningens läsare.

Sårjournalen har en fri och obunden hållning till sina annonsörer och dess produkter. Tidskriften tar alltså inte ställning till en annons, dock försöker redaktionen i möjligaste mån kontrollera att de produkter som utannonseras inte är olämpliga avseende nedan skrivningar. I övrigt hänvisas till läsarens eget omdöme och möjlighet att själv skaffa kompletterande information.

  • Annonsens innehåll ska följa gällande lagar och regler för marknadsföring och upphovsrätt
  • Redaktionell text får inte villkoras för annonsering
  • Maximalt 35% av tidningens tryckyta kan utgöras av annonser

Begränsningar i rätten att annonsera

Sårjournalen tar inte in annonser som innehåller:

  • Tveksamma hälsoprodukter eller tjänster som kan förknippas med kvacksalveri
  • Pornografiska budskap av något slag
  • Rasistiska eller extremt religiösa/politiska budskap
  • Sårjournalen har alltid rätt att ”vägra annons”