Redaktionen

Redaktionen består av medlemmar från SSiS styrelse samt erfarna forskare och kliniskt verksamma sjuksköterskor och undersköterskor inom området sår.

MALIN MUNTER
Chefredaktör för Sårjournalen.
Legitimerad sjuksköterska. Såransvarig Jönköpings kommun.
Grundare av Sårpodden.
Chefredaktör för Sårmagasinet 2019–2020.
Styrelsemedlem i SSiS.

HANNA ANDERSSON
Legitimerad sjuksköterska. Såransvarig Nässjö Kommun.
Tidigare vårdutvecklare inom sårbehandling.
Styrelsemedlem i SSiS.

MATILDA KARLSSON
Legitimerad sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap med fokus sårbehandling.
Brännskadecentrum i Linköping.

ELISABETH LINDAHL
Legitimerad sjuksköterska, medicine doktor.
Affiliering universitetslektor, Omvårdnad, Umeå universitet.
EWMA Council Member.
Styrelsemedlem i SSiS.

CHRISTINA MONSEN
Legitimerad sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap.
Vårdutveck­lare Skånes universitetssjukvård.

MADELEINE STENIUS
Undersköterska, Aleris Rehab Station Stockholm.
Utbildningsansvarig, sårkonsult och sårmottagning Spinalis.

NINA ÅKESSON
Distriktssköterska, magister i vårdvetenskap, Sårcentrum Blekinge.
Register­hållare RiksSår.