Prenumerera

Sårjournalen kommer ut med fyra nummer per år.
Alla medlemmar i SSiS får genom sitt medlemskap tidningen.
Önskar du bli medlem i SSiS? Ansök här!

För dig som inte är medlem i SSiS och vill prenumerera på Sårjournalen går det att ordna. En prenumeration, dvs fyra nummer kostar 300 kronor inklusive moms, inom Sverige. En prenumeration påbörjas löpande, vilket innebär att nästkommande nummer blir ditt första.

Anges om prenumeration ska skickas till en arbetsplats