Prenumerera

Sårjournalen kommer ut med fyra nummer per år.
Alla medlemmar i SSiS får genom sitt medlemskap tidningen.
Önskar du bli medlem i SSiS? Ansök här!

För dig som inte är medlem i SSiS och vill prenumerera på Sårjournalen går det att ordna.
En prenumeration, dvs fyra nummer/år kostar 300 kronor inklusive moms, inom Sverige.

Anges endast om prenumeration ska skickas till en arbetsplats